Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Ocelové konstrukce

Prohlídky ocelových konstrukcí podle ČSN 73 2604

SPECIÁLNÍ MĚŘICÍ NDT TECHNOLOGIE

METODA PEC – plošná metoda pro zjištění zbytkové koroze a stavu zařízení, – využívá pulsní vířivé proudy – velmi rychlé zjištění stavu koroze potrubí a zařízení, nádrží – detekce přes izolaci do tl. 200 mm.

METODA Guided Waves – ultrazvuková metoda vyvinuta speciálně pro měření potrubí – prověření stavu potrubí pod izolací – detekce plošné a důlkové koroze.

Co je to NDT metoda PEC ?

PTI zajistí využití technologie měření a zařízení od firmy TÜV Sonovation, která je držitelem licence na zařízení, vývoj a provádění této metody.

PEC (Pulsed Eddy Current)

  • metoda, která využívá pulsní vířivé proudy, je to elektromagnetická metoda NDT. Používá se pro zjištění průměrné zbytkové tloušťky zařízení např. potrubí a nádob.
    Plošná metoda pro rychlé určení korozního úbytku materiálu, nepotřebuje žádné úpravy povrchu materiálu, měří i přes izolaci. Neměří bodovou korozi, ale plošný průměr, detekce tloušťky stěn je od 3 – 35 mm a přesnost měření +/- 10% CUI. Pomocí speciálně vyvinutého manipulátoru jsme schopni provádět měření i na špatně dostupných a nebezpečných místech.

Speciálně vyvinutý robotický vozík -práce ve výškách na těžko dostupných místech. Není nutno stavět lešení. Možnost měření míst s vyšší provozní teplotou.


Výhody měření – přesné udání polohy největšího korozního úbytku materiálu, výsledky jsou zaznamenány v PC formátu .xlsx tak, aby bylo možno kdykoliv s nimi pracovat a možnost vypracovat 3D model zařízení.

Příklady využití:
Měření ocelového pláště komínů, kontrola uzlů potrubí , diagnostika vzduchového potrubí, měření potrubí vysokopecního plynu, měření ocelových konstrukcí pozemních a liniových staveb

Metoda Guided Waves
100% kontrola stěny potrubí , měření za provozu, rychlé proměření – až 200 m za den, detekce koroze pod izolací, rozměry potrubí od 2“ do 60“, měřený reálný dosah: 20 – 40m na obě strany.

Produktový list ke stažení