Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Propagace Marketing Vydavatelství

Divize vznikla v roce 2006. Podnětem vzniku bylo převzetí vydavatelství od partnerského subjektu. V rámci této operace převzala naše firma i vydávání odborného časopisu Zpravodaj technické inspekce a Bezpečnost hygiena ekologie. Tato periodika vycházela v tištěné podobě až do roku 2014. Po té byla tato tištěná periodika nahrazena elektronickou verzí.

Divize Propagace Marketing Vydavatelství do současnosti pracuje v oblasti zajišťování obchodních a marketingových služeb pro několik desítek zákazníků. Zajišťuje veškerý servis v této oblasti včetně výroby reklamních a propagačních předmětů, tiskovin atd.
Vydavatelská činnost je zaměřena především na technickou oblast a reklamní a propagační tiskoviny.