Zikmunda Wintra 21, Plzeň
+420 728 471 516
info@ptinspekce.cz

Prostředky lidové zábavy – zajištění bezpečnosti provozu

Prostředky lidové zábavy – dětská hřiště, jejich herní zařízení a dopadové povrchy, vodní skluzavky vysoké 2 m a více, vybavení pro uživatele kolečkových zařízení, včetně jejich vybavení.

Víceúčelová hřiště – zařízení pro sport a rekreaci: např. Trvale instalované fitness vybavení pro venkovní použití („workouty“) atd., včetně jejich vybavení.

POŽADAVKY NA BEZPEČNOST UVEDENÝCH ZAŘÍZENÍ

Prostředky lidové zábavy jsou v ČR stanovenými výrobky ve smyslu zák.č. 22/1997 Sb. Mohou být uvedena na trh (do provozu) dle NV č. 173/1997 Sb. po posouzení shody autorizovanou osobou. Prostředky lidové zábavy musí být navrženy, vyrobeny a instalovány dle požadavků platných předpisů a technických norem.
Ostatní uvedená zařízení a vybavení hřišť jsou pouze obecnými výrobky dle zák. č. 102/2001 Sb., musí být také navržena, vyrobena a instalována dle platné legislativy, předpisů a technických norem.

Kontroly nových zařízení před uvedením do provozu a kontroly provozovaných zařízení

Pro zajištění bezpečnosti mají provozovatelé zajistit provedení těchto kontrol nezávislou osobou před uvedením nových zařízení do provozu a pak při jejich provozu.

PTI nabízí provedení – Kontroly nových zařízení před uvedením do provozu. Tyto kontroly jsou ověření skutečného stavu zařízení nebo vybavení po jeho instalaci a před uvedením do provozu.

PTI nabízí provedení – Periodické kontroly provozovaných zařízení. Periodické kontroly jsou ověření skutečného stavu provozovaného zařízení nebo vybavení ve lhůtě do 12-ti měsíců, nebo po jeho opravách, úpravách, rekonstrukcích popř. přemístění na jiné stanoviště. Uvedené kontroly tj. ověření splnění požadavků průvodní dokumentace výrobce a platné relevantní legislativy, předpisů a technických norem děláme formou inspekce.

PTI nabízí – Poradenství a konzultace

Jsou určeny pro všechny zájemce především pro:

  • provozovatele uvedených zařízení
  • výrobce a dodavatele uvedených zařízení
  • odborné pracovníky měst, městysů, obcí a jiných organizací
  • investory, developery a sponzory
  • projekční kanceláře, projektanty architekty a zpracovatele návrhů

Cílem poradenství a konzultací je seznámit zákazníky s požadavky platné legislativy, předpisů a technických norem platných pro tato zařízení a vybavení a způsob jejich plnění.

Produktový list ke stažení